Page 2 - SuomiViihde 3/2021
P. 2

KuvA: MALLIKuvA - KuvAuSPALvELut
    Jotain uutta, jotain vanhaa...

    Tässä se nyt on - ensimmäinen SuomiViihteen verkkolehti uudessa muodos-

    saan ja päivitetyllä ulkoasulla. Halusin sisällyttää lehteen jotain uutta  mutta myös jo-

    tain vanhaa. Esimerkiksi linkkien ja videoiden käyttö ovat mahdollisia lehdessä.
    Korona-aika on heittänyt ison haasteen lehden toiminnalle ja painolehti on ollut tämän 2021

    vuoden ns. ”hyllyllä”. tein nyt raskain sydämin päätöksen, että painolehti jää kokonaan pois.

               Polttoaineiden ja samoin paperin että painatuksen hintojen huomattava koho-

                 aminen olisi merkinnyt painolehden kustannuksiin myös merkittävää korotus-
                  ta. Näin pienyrittäjänä se olisi asettanut lehden toiminnan hyvin ahtaalle. Säh-

                  köinen palvelumuoto on tulevaisuutta ja se luo lisäksi uusia mahdollisuuksia

                 ja reaaliaikaisuutta sisällön tuottamiselle.

                      Verkkosivuston palveluita ja sisältöä on laajennettu. uuden sivuston
                       perusversio julkaistiin viikkoa ennen tämän lehden julkaisua. Sivuston

                       kehitysyö jatkuu tosin edelleen ja sisällön päivitys tulee viemään aikaa.

                       Haluan tuoda sivustolla esille kaikenlaisia viihdepaikkoja ja niiden

                        toimintaa omana kokonaisuutenaan. Matkailu ja viihdekulttuuri kul-
                        kevat samaa kulkuväylää ja edesauttavat toisiaan. Siksi haluan nos-

                        taa esimerkiksi myös majoituspaikkoja ja muita vapaa-ajan viettoon

                        sopiva kohteita esille.

                       Levyarvostelut siirtyivät niin ikään kokonaisuudessaan sivustol-
                       le ja siten niiden julkaisu ei ole sidottu vain lehden ilmestymiseen ja

                        saamme ne reaaliaikaisesti ulos. teen toki jatkossakin verkkolehteen

                        nostoja arvosteluista. video- ja äänihaastattelut ovat mukava uusi

                         lisä sivuston sisällölliseen antiin ja otan sinne julkaistavaksi myös
                          yhteistyökumppaneilta aineistoja. verkkolehteen on lisäksi mah-

                           dollista saada julkaistavaksi yhteistyökumppaneiden tuottamia

                            toimituksellisia juttuja kotimaisesta viihdekulttuurista. Niistä

                            pitää vain sopia etukäteen. tiedotteille on edelleen oma paik-
                            kansa viihdeuutiset -tiedotejulkaisupalvelussa ja julkaisen nyt

                          myös kuvia niiden yhteydessä. Otan mielelläni vastaan sivuston ja

                         lehden toiminnallisia kehitysehdotuksia.

                       Koronasta huolimatta ihanaa ja viihteellistä syksyä sekä joulun odo-
                      tusta kaikille!
                   Jaana ”Jansku” Vuorenpää, päätoimittaja, lehden omistaja, pienyrittäjä

                    ja monitoiminainen :)

                            Julkaisija ja Kustantaja            Ilmestymisajankohdat 2022:
                            JAAMEDIA                    1/2022 - vko 06 - 11.2.2022
   TYKKÄÄ FACEBOOK                  Isotalonkatu 10 A, 39500 Ikaalinen       2/2022 - vko 20 - 20.5.2022
                                                    3/2022 - vko 40 - 07.10.2022
   -SIVUISTAMME ja lue                Lehden toimitus ja Ilmoitusmyynti

   SuomiViihde-lehden                 Päätoimittaja/jutut:              Lehden 1/2022 työstettävän materiaalin
                                                    varsinainen aineistopäivä on maanantai
                            Jaana Vuorenpää, GSM 050 569 1969
   ja viihdekulttuurin                suomiviihde@suomiviihde.fi           31.1.2022. valmiit ilmoitukset tulee
   ajankohtaisia asioita               Toimittajat:                  lähettää viimeistään 7.2.2022 mennessä.


   osoitteessa:                    Christina Lokkinen ja Marika Kaunisto     Aineisto: aineisto@suomiviihde.fi
                            etunimi.sukunimi@suomiviihde.f             ISSN-L 2243-4828
   @Suomiviihde                    Kannen pääkuva Scandinavian Hunks       ISSN 2243-4836 (verkkolehti)
                                                     ISSN 2243-4828 (painettu)


                            Kuvassa Scandinavian Hunks          Aikakauslehtien Liiton jäsen

     2   SuomiViihde-verkkolehti 3/2021
   1   2   3   4   5   6   7