Page 8 - SuomiViihde 3/2021
P. 8

” Halu esiintyä on aina ollut se suurin vaatimus meihin

        liittyäkseen. Jokaisella näistä kundeista on ollut jo valmiiksi


        pitkä urheilutausta tullessaan mukaan Hunkseihin - futista,

                        jääkiekkoa, nyrkkeilyä jne. ”     -  Jokainen meistä siirtää fokuksen 110% it- sanoo.

    selle tärkeään asiaan ja minulla esimerkiksi on Kun Hunksit jäävät historiaan, miten käy bo-

    kova halu tehdä lisää tapahtumatuotantoa yri- darin fysiikalle? Onko nyt lupa olla niin sanotus-

    tyksessäni. Haluan jatkaa sen saman pilkkeen ti “vähemmän Herkules”?
    tuottamista mikä Hunkseillakin on ollut mat-               -  toivon itse asiassa olevani 60-vuotiaana

    kassa. Hurmaamisen kautta on menty ja men- paremmassa kunnossa kuin nyt. Hunkseissa jo-

    nään jatkossakin, mies lupaa.                      kaiselle liikunta on elämäntapa, joten varmas-
                                        ti se jää jatkossakin osaksi arkea. Itse tykkään

    Hunks-kropan salaisuus                         huoltaa kehoani kuntopyöräilemällä - sitä suo-

                                        sittelen ihan jokaiselle, jota elämäntapamuutos

    Yleisölle lajityypillinen Hunks-tanssija on lihak- kiinnostaa, siinä kun voi itse säätää tahdin ja

    sikas, atleettinen ja komea. Harva kuitenkaan mennä pitkälti oman kehon ehdoilla!, Ahonen
    tajuaa miten kova duuni sen lihasmassan ja paljastaa.

    kunnon ylläpitämisessä on. Onko tosi-Hunkiksi

    päästäkseen pitänyt omaksua spartalaisen so-              Yhdessä enemmän

    turin elämäntapa?
     -  Ei sentään. Halu esiintyä on aina ollut se vuosien aikana Hunks-köriläät ovat tehneet

    suurin vaatimus meihin liittyäkseen. Jokaisel- viihdettä ja taidetta, tuoden erotiikan ja silmän-

    la näistä kundeista on ollut jo valmiiksi pitkä ilon myös sellaiselle yleisölle, jolle sen saavut-

    urheilutausta tullessaan mukaan Hunkseihin - taminen ei ole päivänselvyys iän, vamman tai
    futista, jääkiekkoa, nyrkkeilyä jne. tietynlainen sairauden vuoksi. Komeita kundeja tulee todel-

    kurinalaisuus kuuluu tähän, koska instrument- lakin ikävä.

    tina työssä on se oma keho ja sitä pitää ylläpi-             -  toivon, että olemme onnistuneet välittä-

    tää. tanssijalla on koko ajan kesäkausi. Ikään- mään ilomme ja hyvän fiiliksemme teille asti.
    tyessä sen huomaa, että ruuhkavuodet luovat Elämää pitää ajatella välittämisen, auttamisen

    haasteita kehon huoltamiselle, Petri Ahonen ja kunnioittamisen kautta - yhdessä olemme    8   SuomiViihde-verkkolehti 3/2021
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13