Page 15 - SuomiViihde 1/2022
P. 15

koja, Alanko ja Koisti-

                                                          nen toteavat.

                                                           Juhlavuonna jul-

                                                          kaistu uusi albumi
                                                          sisältää kaikkiaan 11

                                                          uutta biisiä, joista jo-

                                                          kaisesta suosikkibän-

                                                          di uskaltaa iloita. Ra-
                                                          diosoitot ja Spotify-

                                                          listat kertovat siitä,

                                                          että myös suomalai-

                                                          set ovat viehättyneet
                                                          uudesta musiikista.

                                                          Alanko muistelee

                                                          tyytyväisenä taan-

                                                          noin saamaansa fa-
                                                          nipuhelua, jossa suit-

   Neljän Ruusun kanssa viimeistä kertaa. Lisäksi sutettiin uutta albumia.

   keikkaa oli siirretty neljästi, ennen kuin se lo-             – Puhelimen toisesta päästä kuului, että tää on

   pulta päästiin vetämään.                        kovinta kymmeneen vuoteen! Että ollaan tehty
    – Ja sitten olikin hirveä meininki, Alanko nau- hyvä levy.

   rahtaa.                                  – Me ollaan etuoikeutettuja. Ollaan saatu teh-

                                       dä tätä hommaa niin pitkään, että en tiedä us-
   ”Jengi on liekeissä, niin                        kallanko enempää toivoa, Alanko hiljenee. •

   mekin!”
   Juhlavuoteen liittyy suuria tunteita ja odotuk-

   sia. Myös jännitystä. Neljä Ruusua tähtää siihen,
   että he pääsevät lavoille kokeilemaan uusia bii-

   sejä ja julistamaan ilosanomaa. Maaliskuussa

   käynnistyvien keikkojen lisäksi yhtye on panos-

   tanut erityisesti kesäkauteen, jolloin esiintymi-
   siä on runsaasti – toivottavasti.

    – Tärkein toive tässä on, ettei korona veisi keik-

                                                            www.suomiviihde.fi     15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20