Page 18 - SuomiViihde 1/2022
P. 18

no juttu. Yksi pitkän linjan fanikin sanoi odot- ten tähtien seuraan. Kausi starttaa C morella ja

    taneensa tällaista kappaletta kauan, joka ei ole MTV:n palveluissa huhtikuun 5. päivänä.

    perinteinen nyyhkybiisi, Ketonen ilakoi.                 Neljänsuoran solistina yleisön tietoisuuteen

     Toista pitkäsoittoaan viimeistelevän laulajan ponnahtanut muusikko on esiintynyt lavalla jo
    aikaisempia sinkkulohkaisuja ovat Jos sua ei vuosien ajan. Juontohommista hänellä ei kui-

    huomenna ois, Tähän matkaan tarvitaan kaksi, tenkaan ole kokemusta. Uusi pesti oli haastava,

    Me mennään tän läpi ja Maa joka kantaa. Keto- mutta se avasi maailmaa taas uudella tavalla.

    nen opiskelee toista vuotta Kööpenhaminassa -                 Vesi on pääelementti ja mitä kaikkea vesil-
    Complete Vocal Institute -oppilaitoksessa, ja lä voi tehdä. Oli kyse sitten ruuasta, asumisesta

    hän tekee nykyisin myös itse sävellys- ja sanoi- tai muusta nauttimisesta. Ohjelman tekeminen

    tustyötä.                                tuntui hyvältä, joka välittyy varmasti myös kat-

     -  Maa joka kantaa on lähtöisin itsestäni ja sojille. Kaikki meni niin kivasti, että teemme
    ensimmäinen ihan oma sinkku. Kirjoitin sitä uuden kauden ensi kesänä. Luvassa on kivoja


          ” Jos saamme tästä hitin, uskon, että seuraava etappi on


         albumi. Haaveilen julkaisevani albumin ennen kesää, enkä

       malta odottaa sitä päivää, kun pääsen esittämään uusia biisejä


        ja tapaamaan ihmisiä. Se on seuraava askel, jota on jo kauan


                                 odotettu. ”

    ja pyysin useamman kaverin mukaan, joiden paikkoja ja mennään vähän sisävesiinkin.
    kanssa viimeistelimme biisin.                       Ensimmäinen tuotantokausi sisältää kuusi

     Ketonen arvelee, että uusia sinkkulohkaisuja jaksoa, jotka sukeltavat saariston saloihin Pork-

    ei ole enää tulossa.                          kalaan, Bengtskäriin, Öröhön ja Hankoon. Ke-

     -  Jos saamme tästä hitin, uskon, että seu- tonen saa matkakohteisiin monia vieraita, ku-
    raava etappi on albumi. Haaveilen julkaisevani ten Mikko Kuustosen, Pete Parkkosen, Osmo

    albumin ennen kesää, enkä malta odottaa sitä Ikosen sekä muita yllätysvieraita.

    päivää, kun pääsen esittämään uusia biisejä ja Laulava kippari hehkuttaa Suomen saariston

    tapaamaan ihmisiä. Se on seuraava askel, jota ainutlaatuisuutta.
    on jo kauan odotettu.                           -  Selkeästi mieleenpainuvin kohde oli

     Uusi levy saa ensiesityksensä Ketosen La Ta- Bengtskärin majakka. Tajusin kuinka aito Suo-

    pería -viiniravintolassa, missä hän on laulanut men saaristo ja luonto on, ja siitä ei paljoa pu-

    useamman kerran. Loppukevään ja kesän keik- huta. Ohjelmassa on huikea potentiaali mark-
    karupeama vaikuttaa lupaavalta.                     kinoida saaristoamme. Siellä on ihan mielettö-

      Keikallisesti on tulossa kiva vuosi. On festivaa- miä paikkoja.

    leja ja kaupunkitapahtumaa. Esimerkiksi Tam-               Ketonen kertoo olleensa aina hyvin ulospäin-

    pereelle tulee kesällä uusi tapahtuma nimeltä suuntautunut. Erityisesti vanhemmat saavat
    Tampere Piknik. Siellä on isoa meininkiä. Ke- häneltä kiitosta, sillä he ovat kannustaneet

    väällekin on buukattu keikkoja tasaisesti tou- häntä toteuttamaan itseään.

    kokuun puoleen väliin asti.                        -  Tylsistyn helposti, jos en saa kehittää it-

                                        seäni ja ideoida asioita. Päässäni on aina vä-
    Uusia aluevalloituksia                         hintään kolme projektia, joita haluan työstää.

                                        Kun toinen projekti tuntuu hankaavan vastaan,

    Ketonen ehti levynteon ohella kokeilla siipiään voin siirtyä seuraavaan. Erityisesti musiikki on

    myös televisioviihteen parissa. Hän juontaa sellainen asia, joka on tuonut minulle paljon
    huhtikuussa uutta Vesillä-sarjaa, joka sukeltaa energiaa. Saa luoda uutta ja kehittää itseään.

    veneilyn, Suomen saariston ja mielenkiintois- On niin paljon ovia mitä avata. •    18   SuomiViihde-verkkolehti 1/2022
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23