Page 7 - SuomiViihde 2/2023
P. 7

Toukokuun loppupuolella tulee kuunneltavaksi albumillinen

   Anne Mattilan uutta musiikkia. Samalla hän on siirtynyt tai-


   teen tekemisessä matkustajasta kuljettajan rooliin. Tämä

   näkyy ja kuuluu erityisesti siinä, että artisti itse on ollut pää-

   osassa uuden albumin musiikin säveltämisessä ja sanoitta-


   misessa sekä hän toimii myös sen julkaisijana.
                 TEKSTI: JUHA LAHTI / KUVAT: ANNELI MATTILA, MAREK SABOGAL

    -  Päätös siitä, että julkaisen itse musiikkiani, mukaan, Anne Mattila sanoo.

   oli oikea, vaikka se vähän pelottikin. Anne Mat-

   tila sanoo.                               Elämäntarinoita
    Edellisen albumin julkaisusta on kulunut jo

   seitsemän vuotta. Saman verran aikaa on men- Laulujen tekijöillä, jotka sekä säveltävät, et-

   nyt myös pian julkaistavan uutuuden materiaa- tä sanoittavat, on yleensä oma tapansa edetä

   lin tekemisessä, vaikka Anne Mattilan itsensä musiikin luomisessa. Anne Mattilalla uusi laulu
   mukaan suurin osa kappaleista onkin syntynyt lähtee rakentumaan pääosin tekstien kautta.

   viimeisen kahden vuoden aikana.                      -  Esimerkkinä voisin kertoa, että kerran kun

    -  Olen tehnyt suurimman osan tulevan albu- juttelin erään ystäväni kanssa, niin hän ohimen-

   min sävellyksistä ja sanoituksista itse. Ilmeel- nen vertasi parisuhdetta saviruukkuun. Siitä
   tään levy tulee olemaan akustissävytteinen, otin saman tien kitaran syliini ja pian syntyikin

   koska itse pidän sellaisesta äänimaailmasta. jo kappaleen säkeistö ja kertosäe. Yleensä ete-

   Mutta kyllä siellä popahtavampaakin materi- nekin juuri niin, että tekstioivalluksen kautta

   aalia on.                                kehittelen sävellyksen päässäni, ja siihen haen
    Anne Mattila toteuttaa tekemistään sävellyk- sitten soinnut ja lopuksi teen koneella demon.       ” Esimerkkinä voisin kertoa, että kerran kun juttelin erään


       ystäväni kanssa, niin hän ohimennen vertasi parisuhdetta

          saviruukkuun. Siitä otin saman tien kitaran syliini ja


        pian syntyikin jo kappaleen säkeistö ja kertosäe. Yleensä


       etenekin juuri niin, että tekstioivalluksen kautta kehittelen


      sävellyksen päässäni, ja siihen haen sitten soinnut ja lopuksi

                         teen koneella demon.  ”


   sistä ja sanoituksista itse demoversiot, jotka Kun teen kunnon demoja kappaleistani, niin

   hän sitten lähettää studiolle kuultavaksi.               niitä on sitten studiossakin helpompi omaksua.

    -  Siellähän niiden kappaleiden lopputulos Anne Mattilan kappaleiden tekstit ovat elä-
   sitten syntyy. Mutta on siellä muutama minun mäntarinoita, joiden alku tulee ihmisten erilai-

   tekemä demoiluraitakin jäänyt lopputulokseen sista jutuista. Eikä kappaleiden tekeminen ole


                                                            www.suomiviihde.fi     7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12