Page 8 - SuomiViihde 3/2023
P. 8

lut useampaan vuoteen. Keikkoihin valmistau- en pysty olemaan lavalla liikkumatta, Boelius

    va artisti sanoo olevansa täydessä keikkakun- nauraa.

    nossa.

    -  Minulla ei ole varsinaisesta kiertelystä vielä           Fanittamisessa ei ole rajoja
    kokemusta, vaikka olenkin esiintynyt paljon.

    Odotan niin kovasti, että pääsen kiertämään Boelius ei halua lokeroida fanejaan, vaan ko-

    pitkin Suomea ja näkemään erilaisia paikkoja. kee olevansa koko kansan artisti. Hän ei tee

    Ennen koronaa kerkesin tekemään muutaman musiikkia vain tietylle kohderyhmälle. Tilasto-
         ” Olen todella liberaali ihminen ja pidän tärkeänä sellaisia


       arvoja. Suurin osa mun faneista jakaa kanssani samoja arvoja,

                   joten keikoilla on varmasti hyvä olla. ”    baarikeikan, mutta nyt on hienoa päästä jen mukaan eniten Boeliuksen musiikkia kulut-

    kunnolla klubeille esiintymään yhdessä tavat kuitenkin nuoret aikuiset.
    bändini kanssa.                             -  Musta on ollut ihana huomata, että monet

     Päässä on kypsynyt ajatus siitä, miltä tulevat mun fanit ovat kasvaneet mukanani. Olen

    keikat tulevat näyttämään. Boelius sanoo ole- kuitenkin sitä mieltä, että iästä tai sukupuolesta

    vansa artisti, joka saa yleisöstä energiaa. Kei- riippumatta, jos tykkäät kuunnella mun
    koilla tullaan kuulemaan uuden levyn lisäksi musiikkia, niin keikkani on just sulle, Boelius

    vanhoja hittejä vuosien takaa.                     toteaa.

     - Show tulee olemaan tajunnanräjäyttävä ja Arvot ovat ohjanneet vahvasti Boeliuksen

    meillä on hienoja livesovituksia. Pidän valtti- tekemistä, ja hän on tuonut niitä esille
    korttinani sitä, että liike on vahvasti esiintymi- myös omassa sosiaalisessa mediassaan.

    sessäni mukana. Mikäli ei ole aivan pakko, niin Keikkapaikoilla Boelius haluaa pitää huolen,

    8   SuomiViihde-verkkolehti 3/2023
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13