Page 9 - SuomiViihde 3/2023
P. 9

että jokainen saa olla siellä turvallisesti omana            mään ja asettaa itselleen selkeitä tavoitteita.

   itsenään.                                Hän uskoo kohtaloon, joka johdattelee juuri
                                       siihen suuntaan, kuin on tarkoitettu. Uuden le-

    -  Olen todella liberaali ihminen ja pidän tär- vyn julkaisupäivä on ollut kalenterissa jo kah-
   keänä sellaisia arvoja. Suurin osa mun faneista den vuoden ajan.

   jakaa kanssani samoja arvoja, joten keikoilla -  Me olemme tiimin kanssa tehneet pidem-

   on varmasti hyvä olla. Pidän parhaani mukaan män aikavälin suunnitelmia, mutta aina on

   lavalta käsin huolen, että jokaisella on edelly- mahdollista, että mutkia tulee matkaan. Tä-
   tykset nauttia hyvästä energiasta ja musiikista. hän asti olemme pysyneet hienosti siinä, mitä

                                       olemme miettineet. En usko, että olisin viimei-
   Menestyminen on tähtiin                         sen kahdeksan vuoden aikana saanut osakseni


   kirjoitettu                               tätä kaikkea, mitä olen nyt jo saavuttanut, jos
                                       sitä ei olisi tähtiin kirjoitettu, Boelius pohtii.

   Boeliuksella on tähtäimessä paljon unelmia, Suurin ja isoin unelma on oma Olympiastadi-

   joita hän haluaa saavuttaa. Haaveena on val- on keikka. Hän ei pidä sitä mahdollisena vält-

   loittaa tulevaisuudessa isoimmat areenat ja tämättä vielä lähivuosien aikana, mutta uskoo
   festivaalit. Tähtäimessä on päästä myös Suo- sen tapahtuvan jonain päivänä. Tavoitteena on

   men musiikkikentän kärkikahinoihin.                   olla ensimmäinen nuorin artisti, joka stadionil-

    -  Mulla ei ole koskaan ollut epäselvyyttä siitä, le nousee.

   että olen seuraava Suomen kovin poptähti. Nä-               -  Teen kaikkeni sen eteen, että sinne jonain
   en sen itse hyvin kirkkaana mielessä. Levy on päivänä mennään. Se on vaatinut jokaiselta

   ensimmäinen askel ja tällä hetkellä työstetään artistilta pitkäjänteistä työtä ja paljon asioita

   jo tulevaa musiikkia. Katse on pitkällä tulevas- ennen sitä. Olen kuitenkin valmis tekemään

   sa, toivottavasti seuraavien vuosien aikana tu- sen työn ja toivon, että, ihmiset haluavat tulla
   len jyräämään, Boelius sanoo päättäväisenä.               sinne Tuure Boeliusta kuuntelemaan ja koke-

    Boelius tarvitsee suunnitelmallisuutta elä- maan. •


                                                         www.suomiviihde.fi     9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14