Fanituote-shop
Suomalaisen musiikin, tanssin ja teatterin erikoislehti | Seuraava lehti ilmestyy 28.09.2018

Kaikki yhdessä ulos Suomen lasten metsäretkipäivänä 17.5.

Suomen lasten metsäretkipäivä ja kansainvälinen Ulkoluokkapäivä kannustavat kaikkia opettajia ja perheitä lähtemään lasten ja nuorten kanssa ulos yhteisenä tapahtumapäivänä 17.5.2018. Tapahtumapäivän suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Ulkoluokkapäivän ja Suomen lasten metsäretkipäivän tavoitteena on edistää ulkona oppimista ja leikkimistä sekä retkeilyä ja luonnontuntemusta. Tapahtumapäivään on osallistumassa jo yli 17 300 lasta ja nuorta päiväkodeissa ja kouluissa ympäri Suomen.

Luonnossa liikkuminen vahvistaa lasten luontosuhdetta

Tapahtumapäivällä haluamme muistuttaa luonnossa liikkumisen hyödyistä ja luontosuhteen merkityksestä. Lapsi tarvitsee myönteisiä luontokokemuksia, jotta voi luoda henkilökohtaisen suhteen luontoon ja ymmärtää olevansa osa sitä.

”Luonnossa liikkumalla tuetaan elintärkeän luontosuhteen muodostumista. Ulkona voi kokea olevansa osa suurempaa kokonaisuutta, osa luonnon kiertokulkua,” pohtii ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomen toiminnanjohtaja Sinikka Kunttu.

Vahvan luontosuhteen on todettu edistävän myös ympäristömyönteisiä arvoja ja asenteita sekä ympäristövastuullista käyttäytymistä.

Ulkoilu tukee hyvinvointia ja oppimista

Luonnonympäristö tukee myös lasten hyvinvointia ja oppimista. Ulkona lapset pääsevät tekemään ja tutkimaan. Tämä tehostaa oppimista ja opitusta jää useampia muistijälkiä. Ulkona on tilaa jokaiselle: äänekkäille leikeille tai omiin ajatuksiin vetäytymiselle.

Luonnossa liikkuminen vaikuttaa tutkitusti niin mielen kuin kehon hyvinvointiin. Stressi lieventyy, vastustuskyky kasvaa ja mieliala kohenee. Ulkoilma tarjoaa hyvää vastapainoa istumiselle ja näyttöpäätteiden tuijottelulle. Toiminta ulkona lisää myös yhteisöllisyyden tunnetta ja vaikuttaa positiivisesti vuorovaikutustaitoihin.

“Lapset ottavat mallia aikuisista. Siksi on tärkeää, että aikuiset kotona ja koulussa vievät lapsia ulos ja tarjoavat luontokokemuksia. Siihen ei tarvita paljoa, pelkkä yhteinen aika jo riittää”, sanoo Helsingin yliopiston biologian didaktiikan yliopistonlehtori Arja Kaasinen.

Yhdessä ulos 17.5.2018

Tapahtumapäivän pääjärjestäjinä ovat Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan biologian didaktiikan tutkimusryhmä ja ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi. Yhteistyökumppaneina toimivat Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto (LYKE-verkosto), MAPPA-materiaalipankki, Suomen latu, Suomen ympäristöopisto SYKLI,  Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF Suomi, LUMA-keskus, Biologian ja maantieteen opettajien liitto, Suomen metsäyhdistys ry, Sanoma Pro Oppi&Ilo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Suomen ympäristökeskus, Ympäristöministeriö, Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä HSY, Finlands Svenska Idrott ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus.


Yhteistyössä mm.