Fanituote-shop
Suomalaisen musiikin, tanssin ja teatterin erikoislehti | Seuraava lehti ilmestyy 16.02.2018

Nimettömien tekijöiden esitys hyökkää näkymätöntä valtaa vastaan

’anōnumos’ kaappaa Malmin lentoaseman marraskuun lopulla taiteen ja teknon keinoin

Immersiivinen (eli yleisön esityksen sisään upottava) teos ’anōnumos’ ei paljasta tekijöitään, koska se luo maailman, joka ei perustu yksilöön. Samalla teos hyökkää nimettömyydellä näkymätöntä sortoa, nimetöntä vallankäyttöä ja tuntematonta kauhua vastaan. Taiteen ammattilaisista ja dj:stä koostuva 10 hengen työryhmä toteuttaa teoksen Malmin lentoasemalla viisi kertaa marraskuun lopussa. 

Taiteen historiassa salanimiä on käytetty paljastamaan rakenteisiin piiloutuvaa näkymätöntä sortoa, jolloin näkymättömyys on keino taistella toista näkymätöntä vastaan. Samoin teknon syvimmässä undergroundissa dj:t vaihtavat nimiään tullessaan liian suosituiksi tarjotakseen vaihtoehdon popmusiikin taipumukselle nostaa tähti-dj:t – ja samalla keikkapalkkiot – muiden yläpuolelle.

Anonymiteetti purkaa olemassa olevia tottumuksia, avaa tilan uudelle tuntemattomalle saapua ja vapauttaa. Samalla anonymiteetti on leimallisesti myös terrorin ominaispiirre. Kun kauhun aiheuttavia tekijöitä ei tiedetä suurin kauhu syntyy tuntemattomuudesta – tuhosta, jolle ei löydy syytä. Anonymiteetissa on mahdollisuus suurimpaan hyvään ja epäitsekkyyteen ja samalla suurimpaan pahaan ja yhteisön tuhoon.

Taidemaailma asettaa itsensä usein vastakohdaksi kaupallisuudelle, mutta käyttää kuitenkin samoja toimintatapoja – ja hyväksyy samat reunaehdot. Teosten markkinointi perustuu taiteilijoiden persoonia korostavaan tähtikulttiin ja vaikka taide aiheittensa tasolla kritisoi kaupallisen järjestelmän toimintatapoja, toimintatapojensa tasolla se toisintaa kaupallisen järjestelmän periaatteita. Siksi tämä teos ei markkinoi itseään taiteilijoiden henkilöbrändeillä. Samalla teos herättää myös kysymyksen siitä miten yleisö kokee teoksen, jonka tekijöitä se ei tiedä. Mistä media tällaisen teoksen kohdalla kirjoittaa jos se ei voi kirjoittaa teoksen tekijöistä?

Malmin lentoaseman päärakennuksen maailmankuulu funkisarkkitehtuuri ja uhanalainen tilanne tulevaisuuden suhteen asettavat kehyksen teokselle, joka ei pyri tasapainoon. Teos miksaa saundeja nimettömästä teknosta ja vaporwavesta. Se koreografioi mellakoita ja radikaalia läheisyyttä. Se tarjoaa katsojalle mahdollisuuden astua osaksi moniaistista maailmaa, ja siten keinon astua normien ulkopuolelle.

Ja toisaalta: Kuinka monta kertaa sinulla on mahdollista reivata Museoviraston suojelemalla lentoasemalla?

Esitykset:

Tiistai 28. 11., keskiviikko 29. 11. torstai 30. 11, perjantai 1. 12. ja lauantai 2. 12. Esitykset joka päivä klo 19, 19.10., 19.20., ja 19.30 lähtien.

Esitykset Malmin lentokentällä Helsingissä. Tarkka sijainti mistä esitys alkaa ja tarkat ohjeet ilmoitetaan lipun oston yhteydessä.

Liput 20 €. Esityksen osallistujamäärä on rajoitettu.


Yhteistyössä mm.