Fanituote-shop
Suomalaisen musiikin, tanssin ja teatterin erikoislehti | Seuraava lehti ilmestyy 18.05.2018

Susanna Leinonen Company peräänkuuluttaa avointa keskustelua taiteen rahoituksesta ja VOS-järjestelmästä

Taiteen ja kulttuurin rahoituksesta ei tavallisesti keskustella kovin läpinäkyvästi, mutta Susanna Leinonen Company haluaa toimia avoimesti. Ryhmä aikoo hakea valtionosuusjärjestelmän piiriin ja haluaa käydä aiheesta aktiivista keskustelua.

”VOS-uudistusta on pyritty tekemään avoimesti ja osallistavasti. Me haluamme ulottaa tämän avoimuuden koskemaan myös yksittäisiä ryhmiä. Toimimme konkreettisena tapausesimerkkinä”, toteaa ryhmän taiteellinen johtaja ja koreografi Susanna Leinonen.

”Lakiuudistuksesta huolimatta VOS:n kohdalla on aina kyse myös poliittisesta tahdosta tukea kulttuuria. Prosessia näkyväksi tekemällä toivomme, että päättäjät huomaavat myös tarpeen rahoitukselle”, toteaa Susanna Leinonen Companyn toiminnanjohtaja Salla Mistola.

”Olemme kehittäneet toimintaamme pitkäjänteisesti, panostaen erityisesti rooliimme työllistäjänä ja työnantajana. Tämä on selkeä seuraava strateginen askel”,

summaa Leinonen, joka on johtanut omaa ryhmäänsä kuusitoista vuotta. Päätös hakemisen aikataulusta tehtiin noin vuosi sitten, mutta VOS on ollut ryhmän tavoitteena jo vuosia. Susanna Leinonen Company jättää hakemuksensa Opetus- ja kulttuuriministeriölle huhtikuun loppuun mennessä. Päätökset mahdollisesti järjestelmän piiriin nousevista teattereista tehdään marraskuussa 2018.

Vuosi 2017 oli ryhmälle ennätysvuosi

Vuonna 2017 Susanna Leinonen Company teki katsojaennätyksensä ja ryhmän omarahoitusosuus kasvoi merkittävästi. Katsojia ryhmä keräsi yli 16 000 ja oman toiminnan tuotot nousivat noin 140 000 euroon. Ryhmän merkitys taiteilijoiden työllistäjänä kasvoi, kun ryhmä pystyi palkkaamaan viisi tanssijaa täysipäiväisesti koko syyskauden ajaksi. Vuonna 2018 ryhmä on panostanut entistä enemmän yleisötyöhön ja taidekasvatukseen sekä valmistelee tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaansa. Syksyllä 2018 ryhmältä nähdään jälleen uusi kantaesitys.


Yhteistyössä mm.