Page 9 - SuomiViihde 2/2023
P. 9

lee jatkossa olemaan, esimerkiksi pari festari-

   keikkaa. Iso osa esiintymisistä tehdään pienellä

   akustisella kokoonpanolla, Anne Mattila sanoo.

    Suureen suosioon ovat nousseet myös esiin-
   tymiset hänen omassa taidekahvilassaan. Ne

   ovat tilauskeikkoja, joita toteutetaan myös ny-

   kyisen tyylin mukaisesti varsin akustisella ko-

   koonpanolla – kitara, piano ja toisinaan myös
   percussiot ja basso ovat laulun lisäksi mukana.

    -  Olen minä käynyt myös kirkoissakin esit-

   tämässä iskelmämusiikkia juuri akustisella ko-

   koonpanolla. Tanssikeikkoja en tosiaan ole teh-
   nyt enää vuosiin. Esitän keikoillani pelkästään

   omaa musiikkiani. Minun mielestäni se on oi-

   kea tapa toimia myös kuulijoita kohtaan, koska

   minua ja minun musiikkianihan he ovat tulleet kymmenen vuoden aikana maalannut aina
   katsomaan ja kuulemaan.                         uuden taulukokoelman vuosittaiseen uuteen

                                       näyttelyyn. Teoksia on kerääntynyt paljon, kos-
   Taidemaalausta ja                            ka en ole niitä koskaan myynyt, Anne Mattila


   perhe-elämää                              kertoo.
                                        Tilaustöitä hän on kuitenkin tehnyt aina. Niitä

   Anne Mattila on musiikkinsa ohella tullut tun- onkin kertynyt mittava määrä omien näyttely-

   netuksi varsin taitavana taidemaalarina. Nyt töiden ohessa.

   häneltä on tulossa taidenäyttely nimeltään -  Viime elokuusta tähän asti olen ollut itse asi-
   ”100 & 10 maalausta”. Mistä nimi?                    assa vauvalomalla. Sen takia nyt onkin tilaus-

    -  Se on kokoelmanäyttely. Olen viimeisen töitä aika paljon jonossa odottamassa. •


                                                         www.suomiviihde.fi     9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14