Page 7 - SuomiViihde 1/2024
P. 7

vittämiselle ja myös tulevalle uudelle musiikil-

                                       le.

                                        -  Se, mitä uutta ääneni ja tapani esiintyä Po-

                                       pedaan tuo, on tietysti hieman mysteeri itsel-
                                       lenikin vielä, sillä taipaleenihan bändin solis-

                                       tina ei vielä ole kunnolla päässyt edes alkuun,

                                       Olli Herman kertoo.

                                        Mutta erittäin innostuneesti ja positiivisella
                                       asenteella Herman mukaan on lähtenyt. Hän-

                                       kin tietää, että peruskunto kokoonpanolla on

                                       kovaa tasoa, ja siihen hänen on hyvä tuoda oma

                                       lisänsä mukaan.
                                        -  Bändi on parhaimmillaan enemmän kuin

                                       osiensa summa ja uskon, että tällä ryhmällä

                                       saadaan hienoja asioita aikaiseksi. Ensimmäis-

                                       ten keikkojen jälkeen olemme toki viisaampia
                                       ja aika näyttää asian tarkemmin. Kaikkeni lu-

                                       paan antaa ja vähän enemmänkin.

                                        Ensimmäiset keikkansa uusi Popeda- kokoon-

                                       pano on ajoittanut keväälle – tarkemmin otta-
                                       en maaliskuun loppupuolelle. Silloin tehdään

                                       Tampereella kaksi esiintymistä. Ihan noin vain

                                       ei keikoille aiota lähteä, vaan valmistautumi-

                                       nen tehdään huolella.
                                        -  Luvassa on nyt ankaraa harjoittelua. Eni-

                                       ten tietysti siis itseni kannalta katsottuna, mut-

                                       ta toki treenaamme myös bändinä vielä use-

                                       aan otteeseen. Haluamme rakentaa niin hyvän
                                       energisen, viihdyttävän ja rouhean rock-shown,

                                       kuin vain pystymme, Olli Herman lupaa.                                       Costello pääsi yllättämään
                                       Popedan pitkäaikainen kitaristi Costello Hau-

                                       tamäki on omien sanojensa mukaan ollut aina

         lli Hermanin valinta on tietenkin ai- sitä mieltä, että Popeda on ja pysyy, eikä se kos-
         heuttanut mielipiteiden vyöryn niin kaan mihinkään häviä.

   Opuolesta kuin vastaan. Mutta jos ihan -                   Popedan jatkaminen tässäkin tilanteessa

   avoimin mielin asiaa pohditaan, niin tämä va- oli minulle ihan päivänselvä asia. Miehistöähän

   linta antaa kyllä maukkaat eväät koko bändille on 40 vuoden aikana vaihtunut bändissä mo-
   niin jatkon kuin uudistumisenkin kannalta. On neen otteeseen, Costello sanoo.
       ” Bändi on parhaimmillaan enemmän kuin osiensa summa ja

       uskon, että tällä ryhmällä saadaan hienoja asioita aikaiseksi.


        Ensimmäisten keikkojen jälkeen olemme toki viisaampia ja


                      aika näyttää asian tarkemmin. ”
   hyvä, että uusi solisti eroaa tyylillisesti hyvinkin Kokoonpanon jäsenten osaamisen suhteen
   paljon Pate Mustajärvestä, sillä juuri se antaa Popedassa on aina pidetty rima korkealla.

   melkoiset mahdollisuudet bändin ilmeen päi-                -  Me ollaan aina otettu ne parhaimmat mah-


                                                            www.suomiviihde.fi     7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12