Page 8 - SuomiViihde 1/2024
P. 8

dolliset soittajat, jotka on saatu. Ollinkin valinta man pihalle. Sen verran jäi henkeen ytyä, että

    oli juuri se paras mahdollinen. Tiesimme hänet sain kuitenkin sanottua olevani tietysti käytös-

    hyväksi laulajaksi, mukavaksi ihmiseksi ja lois- sä, Herman muistelee ensimmäistä yhteyden-

    tavaksi showmieheksi. Valintaprosessi oli itse ottoa.
    asiassa hyvin helppo, sitten kun se oikea osui Nyt, kun hän on päässyt jo vähän ajankin

    kohdalle, Costello kertoo.                       kanssa ”napostelemaan” päätöstään ja tätä ti-

     Vaikka solistin pestiin toki mietittiin muita- lannetta, on Herman tullut ehdottomasti siihen

    kin mahdollisuuksia, niin ne vaihtoehdot eivät johtopäätökseen, että ratkaisu on ollut oikea.
    edenneet sen pitemmälle.                         -  Mitä pidempään olen päätöksen teon jäl-


           ” Mitä pidempään olen päätöksen teon jälkeen antanut


       tunteen palon laskeutua, tuntuu yhteys todella luonnolliselta

                           ja pakottamattomalta. ”     -  Lopulta vain Olli ylitti treenikämpän kyn- keen antanut tunteen palon laskeutua, tuntuu

    nyksen, Costello mainitsee.                       yhteys todella luonnolliselta ja pakottamatto-
     Olli Hermanille ensimmäinen yhteydenotto malta. On hyvä tunne ja Popedassa on saanut

    Popedan suunnalta oli melkoinen yllätys.                tilaa olla oma itsensä.

     -  Kyllähän se Costellon soitto pääsi yllättä-

    mään. Tiesin kyllä, että Popeda etsi uutta solis-            Rockmusiikki voimissaan
    tia, mutten voinut kuvitella heidän harkinneen

    minua, ja kun lopulta otin kysymyksen vastaan, Suomi on maa, jossa monien uusien musiikki-

    oli se pöllämystyttävää. Taisi mennä ilmat hie- virtausten ohella perinteinen, tuhti rockmusiik-

                                        ki on aina saanut oman jalansijansa.
                                         -  Rock on musiikkia, josta ihmiset tykkäsi-

                                        vät jo vuonna 1956, ja siitä eteenpäin aina jokai-

                                        sella vuosikymmenellä. Vaikkei se olekaan ihan

                                        tämän päivän musiikkia, niin ei se tule koskaan
                                        mihinkään häviämään. Luulen, että Popedakin

                                        jatkaa vielä sadan vuoden kuluttua, Costello

                                        Hautamäki sanoo.

                                         Bändi lupailee jatkossa myös uutta musiikkia,
                                        mutta ajankohta sille tulee sitten, kun bändi on

                                        saatu muilta osin viritettyä huippukuntoon.

                                         - Näin ensimmäisten keikkojen myötä pi-

                                         täydymme jo olemassa olevassa materiaalissa,
                                         mutta kyllä tarkoituksena on tehdä myös uut-

                                         ta musiikkia. Se, milloin sitä saadaan kuulla,

                                         onkin sitten kokonaan toinen kysymys. Epäili-

                                         sin, että aikaisintaan ensi syksynä se voisi olla
                                         mahdollista. Hyvän aikataulun sijaan pyrimme

                                         tietysti tekemään parasta mahdollista musiik-

                                         kia ja julkaistaan sitä sitten kun valmistuu, Olli

                                         Herman sanoo.
                                          Niin, jäämme siis innolla odottamaan Popeda

                                         2.0:n – kuten Costello asian ilmaisee – ensim-

                                         mäisiä ulostuloja keikkojen muodossa. Sitä

                                         ennen toki voimme kuulostella Olli Hermanin
                                         ääntä vaikkapa Radio Rockin suorissa sunnun-

                                         tailähetyksissä. •    8   SuomiViihde-verkkolehti 1/2024
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13