Page 21 - SuomiViihde 1/2022
P. 21

meliaisuudestaan ja neuvokkuudestaan.

                                        – Toivon, että minua muistellaan tekijänä. Et-

                                       tä se oli sellainen toiminnan mies, osasi sitä ja

                                       tätä, eikä sillä mennyt sormi suuhun tiukoissa-
                                       kaan tilanteissa! Mäkimattila naurahtaa.

                                        Lauluntekijältä ja keikkailevalta artistilta vaa-

                                       ditaan paljon, sillä heidän tulee säännöllisesti

                                       tuottaa uutta ja ajankohtaista materiaalia mark-
                                       kinoille. Mäkimattila siteeraa Tove Janssonia

                                       kuvaillessaan luovalla alalla toimivan arkea:

                                       laulunteossa kolme prosenttia on puhdasta

                                       inspiraatiota ja loput 97 prosenttia täyttä työtä.
                                        – Kokeneenkin tekijän on välillä pakotettava

                                       itsensä luovaan työhön.                                       Viidakkoseikkailusta selviytyy

                                       arjen valttikorteilla
                                       Arjen selviytymiskeinoja sekä sopeutumisky-

                                       kyä tarvitaan erityisesti viidakossa. Olennaista
                                       on, että uskoo omiin kykyihinsä, pitää mielen

                                       avoimena ja pysyy aktiivisena.

                                        – Äärimmäisissä olosuhteissa tulee toimia, ei

                                       vain meinata ryhtyä toimeen, Mäkimattila to-
                                       teaa.

                                        Viidakko on ympäristönä kiehtova mutta haas-

                                       tava. Ohjelman tehtävät ovat kinkkisiä ja viih-

                                       dyttäviä – parasta on, kun huomaa ylittävänsä
                                       itsensä. Mäkimattilan mukaan isossa porukas-

                                       sa pärjää mainiosti noudattamalla rakkauden

       ksi viidakkoon lähteneistä kisailijoista on kaksoiskäskyä, käyttäytymällä siten kuin toi-

       suosittu laulaja ja lauluntekijä Kyösti Mä- voisi toisten käyttäytyvän itseään kohtaan.
   Ykimattila. Mies kertoo pakanneensa lauk-                 – Tämä pätee niin perusarjessa kuin viidakos-

   kunsa aivan erityisestä etiäisestä.                   sakin!

    – Minulle tuli vahva tunne, että korona-aika ei

   ole ohitse emmekä pääse vieläkään palaamaan
   normaaliin arkeen. Tämä tarkoitti omalla koh-

   dallani sitä, ettei konsertteja voida järjestää,              ” Matkustaminen oli työlästä,

   Mäkimattila kertoo.                               mutta kohteessa elimme

    – Lähtö oli mahdollisuus tehdä jotain odotta-
   matonta ja saada uusia kokemuksia.                         omassa kuplassamme.

                                          Kohdeaktiviteetit ja tehtävät
   ”Olen tehnyt, nähnyt ja kokenut                         tehtiin terveysturvallisuus


   paljon”
                                          edellä, ja meistä tuli nopeasti

   Kyösti Mäkimattila valittiin tangokuninkaaksi                       tiivis yhteisö. ”

   vuonna 2013. Hän on Varjokuva-yhtyeen solisti

   ja tekee lisäksi sanoituksia omaan soolotuotan-
   toonsa sekä muille artisteille. Mäkimattilalta on

   julkaistu kolme runokirjaa, joista osa on sävel-             Musiikin monitaituri pitää vahvuuksinaan itse-

   letty lauluiksi.                            tuntemusta ja sitä, että on oikealla tavalla roh-

    Suosikkilaulaja on omien sanojensa mukaan kea; yksinoloa ei tarvitse pelätä. Mäkimattila
   monitoimimies ja ollut monessa mukana. Hän kertoo lähteneensä matkaan erityisesti inspi-

   haluaakin tulla tunnetuksi ja muistetuksi toi- raation toivossa.


                                                         www.suomiviihde.fi     21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26