Page 22 - SuomiViihde 1/2022
P. 22

– Pitää olla utelias elämälle ja uudelle.                – Matkustaminen oli työlästä, mutta kohteessa

                                        elimme omassa kuplassamme. Kohdeaktivitee-
    Viidakko lumoaa ja pakottaa                       tit ja tehtävät tehtiin terveysturvallisuus edellä,


    elämään reunalla                            ja meistä tuli nopeasti tiivis yhteisö.    Mäkimattila toteaa kokeneensa viidakossa joka              ”Toivoisin katuvalojen sijaan

    päivä jotakin ihmeellistä. Hän kertoo, että luon-            mielenvaloja”

    non ihmeitä pystyi havaitsemaan värikkäissä
    perhosissa, erilaisissa pikkuötököissä, vehreäs- Kyösti Mäkimattilan hyväntekeväisyyskohde oli

    sä kasvillisuudessa tai esimerkiksi vesiputok- Mielenterveyden keskusliitto. Mielenterveys,

    sissa.                                 etenkin tässä ajassa, on lähellä miehen sydän-

                                        tä. Hän tietää, että mielenterveyshaasteilla on
                                        tapana kasautua ja että moni nuori kärsii ma-

                                        sennuksesta ja ahdistuksesta. Hän tietää myös,

                                        että musiikilla on ihmeitä tekevä voima.

                                         – Kun koronapandemia oli aluillaan, kirjoitin
                                        ”Se päivä koittaa vielä” -laulun ja lähetin sen
           ” Monissa realityissä                   Mielenterveyden keskusliittoon. He olivat myy-


          vallitsee ikävä ilmapiiri.                  tyjä! mies muistelee.

                                         Mäkimattila ja Mielenterveyden keskusliitto
             Tässä ohjelmassa                    ovat tehneet tästä lähtien yhteistyötä, ja vuon-

           kukaan viidestätoista                   na 2021 Mäkimattila aloitti Mielenterveyden


           kisaajasta ei kokenut                   keskusliiton kulttuurikummina. Yhteistyössä on


              näin. Casting oli                  järjestetty muun muassa Runo kasvaa lauluksi
                                        -runokilpailu, johon tulvi runoja. Voittajasäkeet

          onnistunut. Mukana oli                   sävelletään lauluksi.

                                         – Oli selvää, minkä tahon valitsen hyvänteke-
           kivoja tyyppejä, joista                  väisyyskohteekseni. Jos saisin toivoa, toivoisin

          tuli läheisiä minulle. ”                  vähemmän katuvaloja ja enemmän mielenva-


                                        loja – yhteiskunnan tulisi keskittyä tämän pan-

                                        demian jälkeen hyvinvoinnin jälleenrakentami-

                                        seen.                                        Uutuusohjelmassa ei vehkeillä

                                        – ja se koukuttaa katsojan!

     Viidakossa parasta onkin sademetsän sykäh-
    dyttävä luonto. Pahimmat kokemukset laulun- Mäkimattila ei pidä vehkeilystä. Hänestä hie-

    tekijä liittää rajattuun tilaan sekä muiden ar- nointa ohjelmaformaatissa on, kun vastakkain-

    moilla elämiseen.                            asettelu on kitketty pois.

     – Olen kontrollifriikki. Se, että en tiedä mitään – Monissa realityissä vallitsee ikävä ilmapiiri.
    enkä ole mukana suunnittelemassa seuraavia Tässä ohjelmassa kukaan viidestätoista kisaa-

    siirtoja, on sekä pelottavaa että opettavaista. jasta ei kokenut näin. Casting oli onnistunut.

    On pakko pysähtyä, hän tuumii.                     Mukana oli kivoja tyyppejä, joista tuli läheisiä

     Kaksi vuotta kestänyt koronapandemiakin on minulle, Mäkimattila kertoo.
    pakottanut luopumaan suunnitelmista ja py-                Ohjelmakonseptin koukuttavuus perustuu kil-

    sähtymään. Tilanteen vatvominen ei auta, vaan pailijan näkökulmasta kolmeen seikkaan: viida-

    on sinnikkäästi katsottava tulevaisuuteen. Pit- kon huikeaan luontoon, viihdyttäviin tehtäviin

    kään keikkalavoja kiertäneelle muusikolle ti- ja kiinnostaviin kilpailijapersooniin. Kun lopet-
    lanne on ollut ankea ja tuntunut ikuisuudelta. taa valittamisen ja keskittyy siihen, mihin juuri

     – Olen selviytynyt ajattelemalla, että nyt on nyt on mahdollisuus ja keitä ympärillä on, voi

    tämä hetki ja tästä mennään vain eteenpäin.               löytää mielenrauhan.

     Elo viidakossa neljäntoista muun kilpailijan – Olenkin itsekseni hieman kliseisesti toden-
    kanssa sai hetkittäin ajatukset irti koronasta ja nut, että näin sitä pitää lähteä kauas nähdäk-

    rajatusta arjesta.                           seen lähelle! •    22   SuomiViihde-verkkolehti 1/2022
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27